Mójica Abogados, despacho en Barcelona

MÓJICA ABOGADOS

LUISA FUENTES GÓMEZ, Letrada Mójica Abogados

LUISA FUENTES GÓMEZ

Lletrada en exercici des de 2012

Àrees de pràctica:

  • Dret processal civil
  • Dret civil
  • Dret immobiliari i de la construcció.
  • Dret administratiu
  • Dret de consum

Formació acadèmica:

  • Curs en matèria d’Horitzontal Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya i dret immobiliari pel Col·legi d’Advocats de Barcelona (2016-2017).
  • Postgrau en Pràctica Jurídica en les especialitats de dret civil i administratiu pel Col·legi d’Advocats de Barcelona (2012-2013).
  • Membre del programa de recerca i estudi “Winning in Tendering” de la Universitat de Bangor (2011).
  • Llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona (2005-2010).

Idiomes:

  • Anglès, castellà i català