Mójica Abogados, despacho en Barcelona

MÓJICA ABOGADOS

ANDREU SÁRRIAS, Abogado en Mójica Abogados

AndrEU SArrias Viladomiu

Advocat en Exercici des de Juny de 1998.

Inicia la seva carrera professional a Font Assessors fiscals, assessorant Empreses i particulars. Al setembre de 1999 s’incorpora en el Departament fiscal de Deloitte centrat en l’assessorament fiscal a empreses multinacionals i nacionals, així com a persones físiques.

Posteriorment i després de fundar un departament fiscal en la signatura Legal Link i treballar en Howarth, va formar part del bufet Pinto Ruiz de la Vall, fins que al maig de 2015 va iniciar la seva marxa professional en solitari amb despatx a Barcelona i Sant Cugat del Vallés.

Es dedica especialment a l’assessorament fiscal dels seus clients empreses i particulars, en concret a la planificació fiscal, compliment recurrent d’obligacions fiscals, operacions de reestructuració societària, inspeccions, contenciosos contra l’Administració, fiscalitat internacional, etc., destacant la seva pertinença a la secció d’empresa familiar de la AEDAF, on és ponent habitual de cursos i conferències sobre els aspectes tributaris de l’empresa familiar.