ÀREES DEL DRET

Dret Mercantil

Especialitzats en dret d'empresa, prestant als seus clients un assessorament d'acompanyament d'alt valor afegit al llarg de tot el seu recorregut empresarial.
Derecho Mercantil Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret Mercantil

Especialitzats en dret d'empresa, prestant als seus clients un assessorament d'acompanyament d'alt valor afegit al llarg de tot el seu recorregut empresarial.

Dret Civil

Equip d'advocats especialitzats i amb àmplia experiència en dret civil oferint als nostres clients un servei especialitzat en les diferents branques d'aquest dret.
Derecho Civil Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret Civil

Equip d'advocats especialitzats i amb àmplia experiència en dret civil oferint als nostres clients un servei especialitzat en les diferents branques d'aquest dret.

Dret Immobiliari i Propietat Horitzontal

Àmplia experiència i coneixements que ens permeten dur a terme tota mena d'operacions de compravenda amb plenes garanties per als nostres clients nacionals i estrangers.
Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret Immobiliari i Propietat Horitzontal

Àmplia experiència i coneixements que ens permeten dur a terme tota mena d'operacions de compravenda amb plenes garanties per als nostres clients nacionals i estrangers.

Dret de la Construcció

Servei especialitzat i multidisciplinari en matèria de dret de la construcció.
Derecho de la Construcción Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret de la Construcció

Servei especialitzat i multidisciplinari en matèria de dret de la construcció.

Dret Bancari

Som especialistes a identificar si s'ha comès una infracció del conjunt de normes relatives a la transparència bancària i al bon funcionament del sistema financer.
Derecho Bancario Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret Bancari

Som especialistes a identificar si s'ha comès una infracció del conjunt de normes relatives a la transparència bancària i al bon funcionament del sistema financer.

Dret de Consum

Llarga experiència en l'assessorament i litigació en dret de consum, garantint la defensa dels consumidors i usuaris.
Derecho de Consumo Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret de Consum

Llarga experiència en l'assessorament i litigació en dret de consum, garantint la defensa dels consumidors i usuaris.

Dret Administratiu

Assessorem tan particulars com a empreses, en els conflictes que puguin sorgir amb les Administracions Públiques.
Derecho Administrativo Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret Administratiu

Assessorem tan particulars com a empreses, en els conflictes que puguin sorgir amb les Administracions Públiques.

Dret Concursal

Especialistes en l'assessorament d'empreses i particulars, que no podran o ja no poden fer front als pagaments corrents.
Derecho Concursal Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret Concursal

Especialistes en l'assessorament d'empreses i particulars, que no podran o ja no poden fer front als pagaments corrents.

Dret Fiscal

Assessorament i planificació d'estratègia fiscal nacional i internacional d'empreses, autònoms i particulars.
Derecho Fiscal Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret Fiscal

Assessorament i planificació d'estratègia fiscal nacional i internacional d'empreses, autònoms i particulars.

Dret d’Empresa

Assessorament d'acompanyament d'alt valor afegit al llarg de tot el seu recorregut empresarial.
Derecho Empresa Mojica Abogados Barcelona Sant Cugat del Vallès

Dret d’Empresa

Assessorament d'acompanyament d'alt valor afegit al llarg de tot el seu recorregut empresarial.