Dret Mercantil

MÓJICA ABOGADOS està especialitzat en dret d’empresa, prestant als seus clients un assessorament d’acompanyament d’alt valor afegit al llarg de tot el seu recorregut empresarial: intervenint en la planificació de la seva creació i del desenvolupament del negoci (àrea mercantil i fiscal), en la resolució de conflictes (àrea de litigació i arbitratge), en la contractació, oferiment i venda dels seus serveis i/o productes (àrea mercantil i de contractació) i en la reestructuració de deute, liquidació societària i concurs de creditors (àrea mercantil, i concursal).

Societari

 • Constitució de Societats, Unions Temporals d’Empreses i Agrupacions d’Interès Econòmic
 • Reformes estatutàries
 • Secretaries de Consell
 • Deures i responsabilitat d’Administradors
 • Acords entre socis i protocols familiars
 • Augments i reduccions de capital
 • Retribució d’administradors i alts directius

M&A

 • Adquisicions
 • Fusions, escissions i cessions globals d’actius i passius
 • Reestructuracions societàries i de grups
 • Contractació mercantil: distribució, agència, compravenda, intermediació, comissió, col·laboració empresarial, etc.