Dret Immobiliari i Propietat Horitzontal

MÓJICA ABOGADOS tenim una àmplia experiència i coneixements que ens permeten dur a terme tota mena d’operacions de compravenda amb plenes garanties per als nostres clients nacionals i estrangers, intervenint des de la negociació de l’operació, la redacció dels contractes, la materialització de l’operació i la fiscalitat.

Arrendaments urbans i propietat horitzontal

Som especialistes en matèria d’arrendaments urbans i propietat horitzontal, assessorant propietaris, inquilins i comunitats de propietaris.

  • Compravendes immobiliàries i la seva fiscalitat.
  • Permutes immobiliàries.
  • Subhastes judicials i extrajudicials.
  • Arrendaments Urbans.
  • Desnonament per falta de pagament i per expiració de termini.
  • Desnonament d’Okupes.
  • Propietat horitzontal.
  • Reclamació de deutes a propietaris.
  • Dret registral.