Dret Fiscal

MÓJICA ABOGADOS és especialista en l’assessorament en matèria tributària. Mantenim als clients al dia sobre la legislació tributària i totes les seves obligacions fiscals envers Hisenda.

Dret fiscal

  • Assessorament i planificació d’estratègia fiscal nacional i internacional d’empreses, autònoms i particulars.
  • Gestió i presentació directa dels impostos.
  • Assessorament, confecció i tramitació d’obligacions tributàries.
  • Procediments contenciosos i tributaris davant l’Administració: requisits, inspecció, reclamacions economicoadministratives, recursos.
  • Inspeccions Tributàries.
  • Recursos i reclamacions davant l’administració per tributs o impostos.
  • Assessorament fiscal recurrent i continuat a empreses i persones físiques.
  • Consultoria i planificació d’operacions societàries i empresarials.