Dret de la Construcció

MÓJICA ABOGADOS ofereix un servei especialitzat i multidisciplinari en matèria de dret de la construcció, assessorant empreses promotores que emprenen negocis de caràcter immobiliari i a empreses que intervenen en el procés constructiu. De la mateixa manera, busquem la millor estratègia legal perquè particulars, empreses o comunitats de propietaris puguin ser rescabalats dels defectes constructius que puguin tenir els seus habitatges.

Dret de la construcció

  • Reclamació per vicis constructius o per incompliment contractual.
  • Assessorament en matèria contractual i fiscal en els contractes d’execució d’obra.
  • Planificació i assessorament en inversions immobiliàries per a la construcció d’edificis plurifamiliars i/o complexos urbanístics.
vicios constructivos