Dret Concursal

MÓJICA ABOGADOS és especialista en l’assessorament d’empreses i particulars que no poden o no podran fer front als pagaments habituals, i volen tancar el seu negoci o posar fi als seus deutes de manera ràpida i sense problemes.

Fase Preconcursal

  • Planificació d’estratègia prèvia al concurs de creditors.
  • Negociació amb creditors i reestructuració de deute.
  • Homologació d’acords de refinançament.
  • Comunicació al Jutjat de l’obertura de negociacions amb els creditors.

Fase Concursal

  • Assistència tant a la companyia concursada com als seus creditors al llarg de tot el procediment concursal (fase comuna, conveni o liquidació).
  • Reconeixement i impugnació de crèdits.
  • Assistència jurídica en fase de qualificació concursal.
  • Accions de reintegració i altres incidents concursals.
  • Assessorament en l’adquisició d’unitats productives en el concurs de creditors.