Dret Bancari

Siguis un particular o siguis una empresa, si t’has vist perjudicat per la contractació d’un producte o servei bancari, MÓJICA ABOGADOS és especialista a identificar si s’ha comès una infracció del conjunt de normes relatives a la transparència bancària i al bon funcionament del sistema financer. I si això comporta una possible responsabilitat de les entitats financeres per a reparar els danys causats.

Dret bancari

  • Clàusula sòl.
  • Swaps i productes financers.
  • Condicions generals de la contractació.
  • Tridents.
  • Valors Santander.
  • Multidivisa.